Wie zijn wij

 De tandarts

W.tandarts

    Drs. W.A. ( Willem) van Doorm

 Afgestudeerd in 1974 aan de Universiteit van Amsterdam.

Na afstuderen en als kapitein – tandarts de Militaire Dienst vervuld te hebben werd hij in staflid aan de Universiteit van Utrecht, belast met (klinisch) onderwijs in Kindertandheelkunde en onderzoek.

Ook startte hij een algemene tandartspraktijk te Hollandsche Rading.

Na sluiten van de Subfaculteit Tandheelkunde (1984) ging hij werken bij Abrona (tot medio 2011), een instelling voor mensen met een beperking te Huis ter Heide. Op grond van C.V. en jarenlange ervaring werd hij in 2008 officieel erkend als Tandarts Gehandicaptenzorg. Hij gaf referaten over bange mensen met een beperking, publiceerde in het Ned. Tijdschr. v. Tandheelkunde  en gaf  voordrachten aan onder andere de Oxford  University. Op grond hiervan is er in de praktijk altijd veel professionele aandacht voor angstige mensen, of mensen met een beperking.

Hij was tien jaar lid van het regiobestuur  Utrecht  van de KNMT . En tot 2015 éen dagdeel verbonden aanhet mondzorgteam van de Accolade Zorggroep loc De Wijngaard te Bosch en Duin in het kader van ouderenzorg.

Voor bepaalde specialistische behandelingen wordt samengewerkt met collega-tandartsen .

Voorbeelden hiervan kunnen zijn :

Kaakchirurg – Orthodontist (beugeltandarts) – Endodontoloog ( wortelkanaalbehandelingen) – Parodontoloog (tandvleesziekten) – Implantoloog (Kunstwortels) . Dit zijn allen zeer ervaren en officieel gekwalificeerde en erkende collega’s , waar wij al een jarenlange goede relatie mee onderhouden.

Op allesoverhetgebit.nl kunt u over deze vakgebieden veel informatie vinden.

hpim1388

De assistente (midden)

Assistente Floryth Mulder is al vanaf 1982 werkzaam in de praktijk. Door scholing en ervaring heeft zij als gediplomeerd tandarts-assistent in de loop der jaren zeer veel expertise opgebouwd. Ook heeft zij de opleiding preventie-assistent gedaan, waardoor zij bepaalde, eenvoudige handelingen kan uitvoeren. Zij is voor de patiënten een vraagbaak en rustpunt in het soms toch wel hectische bestaan van de tandartspraktijk.

De  tandarts – medewerker (links)

Sinds eind 2012 was  Drs. C.E. (Can)  Anit, Tandarts voor Orthodontie, als medewerker verbonden aan de praktijk.  Afgestudeerd in 2010 als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Per september 2018 heeft hij zijn werkzaamheden, wegens gezinsuitbreiding en opleiding tot tandarts-orthodontie, beëindigd.

Wij waren tot praktijkovername ( zie contact/communicatie)  aangesloten bij het KRT (KwaliteitsRegisterTandartsen ) .

En blijven in het I -Qual intercollegiaal overleg platform .

Geef een reactie